Tillbaka till Räv och rovdjurskommittén

Årets Rävhund

Statuter för Årets Rävhund

 

Inteckning i vandringspriset till Årets Rävhund tilldelas:

  • Den Hamiltonstövare som under året placerat sig högst vid Räv- SM.
  • Om ingen Hamiltonstövare deltagit tilldelas priset den hund som erhållit
    högsta totalpoäng vid elitklassprov på räv.
  • Vid lika poäng gäller Svenska Stövarklubbens tävlingsregler.
  • Provet får inte innehålla S eller G

 

 

Vandringspriset Årets Rävhund tilldelas slutligt den hundägare som erövrat tre
inteckningar dock senast år 2020.
Om ingen hundägare erövrat tre inteckningar tillfaller vandringspriset den hundägare
som erhållit flest inteckningar.

Om flera erövrat lika många inteckningar tilldelas priset den som först erövrat
flest antal inteckningar.

Resultat

Årets rävhund 2016 SE15021/2010 Balder Ägare: Lenny Olofsson Årets rävhund 2015 SE44224/2011 Göingebygdens Driva Ägare: Magnus Jönsson Årets rävhund 2014  S57421/2007 Allmogens Axa Ägare: Göte Klaringsson Årets rävhund 2013 S24011/2006 Jägardalens Goa Ägare: Fredrik Perols Årets rävhund 2012 ? ? Årets rävhund 2011  S28579/2003 Göingebygdens Fanny Ägare:  Magnus Jönsson Årets rävhund 2010  ? ? Årets …