Tillbaka till Hanhundar

Svenska hanhundar

Klicka för att komma till Hanhundslistan

För att komma till hundens sida på SKK klicka då på regnumret så skickas du automatiskt vidare till SKK hunddata.

Saknas din hund på hanhundslistan och är godkänd för avel skicka då hundens uppgifter till johanna.flinta@hotmail.com


Lite förklaringar:
HD-Index
 Är det indextal hunden får när man tittar på föräldradjur och syskon. Ju högre siffran är desto bättre index har hunden. Vi har som målsättning att HD-Index ska vara 100 eller mer.

Släktskapsindex: 
Släktskapsindexet är framräknat av SLU på Hamiltonstövareföreningen begäran. Det är komplicerade beräkningar som gjorts och vi har valt att ta fram detta på hundar födda från 2011 till 2020. Siffrorna visar hur mycket hunden är släkt med den population som är födda under tidsperioden 2011–2020.Man har sagt att ett riktvärde på 100% och under skall vara gynnsam för rasen. Ju lägre värde hunden har ju mindre släkt är den mot nuvarande population. Målsättningen för framtiden är att släktskapsindexet hamnar under 100 på våra avkommor.

Våra avelsråd har släktskapsindex på samtliga hundar födda mellan 2011 och 2020. De kan med detta få fram släktskapet på avkommorna efter de hundar som användes i aveln.