Tillbaka till Avel

Krav på avelsdjur

Svenska Stövarklubbens krav på avelsdjur:

1) Friska och mentalt sunda hundar, vilket även gäller avelsdjurens syskon.
2) En hane skall ha minst ett första pris ökl. på jaktprov
3) En tik skall ha minst ett andra pris på jaktprov
4) Minst ett andra pris på utställning, det vill säga lägst ett Good på utställning i unghundsklass.
5) Känd HD-status. Även hundar med grad C (d.v.s. de som tidigare avlästes med grad 1) kan användas i avel.

En enskild hane bör inte ha mer än ca 60 valpar efter sig. Stambröder bör inte ha mer än ca 40 valpar efter sig. En tik bör inte ha mer än 3 kullar efter sig.

Svenska Hamiltonstövareföreningen ställer sig bakom de riktlinjer och krav som Svenska Stövarklubben har på de tikar och hanhundar som skall användas för avel och som skall forma framtidens Hamiltonstövare (se kraven nedan) . Kraven som skall ställs på avelsdjuren bör vara stora.

Det största hotet mot våra renrasiga hundar är den genetiska utarmningen som är ett problem som finns i så gott som alla raser. Målet med varje parning måste vara att avkommorna skall bli avelsdjur. Har man det målet för sina ögon har man kommit långt. Vi får inte tillåta att vissa blodslinjer försvinna helt. Historiskt har aveln nästan uteslutande bedrivits på allt för få linjer och inte nog med det, det är alldeles för få individer ur dessa linjer som har använts.

1) Den genetiska spridningen skall vara så stor som möjligt.
2) Det skall inte finnas individer som är överrepresenterade inom rasen.
3) Aveln skall ske på så friska individer som möjligt.

Tag alltid kontakt med avelsrådet innan du använder din tik eller hane i avel!