Tillbaka till Annonser

Skapa Annons

Vill du sätta in en annons skicka ett e-mail till webmasterhamilton@telia.com med annonsrubrik samt annonsens innehåll så läggs den ut så fort det går.

Följande uppgifter skall anges för valpar planeras/säljes:
Tikens titlar, namn, reg.nr
Hanens titlar, namn, reg.nr
Tikägarens namn och kontaktuppgifter (bostadsort, tel, e-mail)
Eventuellt hanhundsägarens namn och kontaktuppgifter
Eventuellt även annan information som du anser vara av vikt och som du vill ange i annonsen

 

Regler för att få annonsera

  1. Man måste vara medlem i Svenska Hamiltonstövareföreningen.
  2. Vid annonsering måste ni ALLTID uppge NAMN och fullständig ADRESS. Har medlemsavgiften inbetalats inom de senaste 14 dagarna, meddela i så fall det.
  3. Annonsen måste följa Svenska Stövarklubbens avelsrekommendation, klicka här för att se deras rekommendation eller se vidare på Svenska Stövarklubbens hemsida.. Annonsen kommer att granskas av avelsrådet innan den läggs ut på hemsidan därför kan det ta någon dag innan publicering.
  4. Om inte ovanstående regler, punkt 3,  följs kommer annonsen att publiceras på sidan ”Ej rekommenderade”.
  5. Svenska Hamiltonstövareföreningen frånsäger sig allt ansvar för annonsernas innehåll.

// Styrelsen för Svenska Hamiltonstövareföreningen