Tillbaka till Avel

Från parning till valp

På Svenska Stövarklubbens hemsida finns en powerpoint presentation som ger bra råd och tips, som är nyttig läsning framförallt för den som första gången skall ta en valpkull.

Presentationen hittar du här och heter ”Från parning till valp”