Tillbaka till Avel

Para din Hamiltontik

Efterfrågan på hamiltonvalpar tycks vara större än tillgången. Därför är det bra om du som har en meriterad tik som uppfyller kravet för avel också tar en kull valpar efter henne. Annars är risken att den presumtiva valpköparen blir tvungen att se sig om efter en valp av en annan ras. Det är dessutom oerhört berikande att ta en kull valpar efter sin tik, man får många nya vänner på köpet.

Krav för att ta en valpkull:
• HD-röntga tiken eftersom den måste ha en känd HD-status.
• Meritera tiken på jaktprov, den måste ha minst en 2:a på öppenklassprov.
• Meritera tiken på utställning, den måste ha minst Good på utställning.
• Tiken får inte ha fyllt 7 år vid första parningstillfället.

Vänta inte med att HD-röntga och gå utställning till dess att tiken har sin jaktmerit för att ta en valpkull då man annars kan ”förlora” ett helt år innan man kan ta en kull. Det är bättre för tiken att ta en kull så tidigt som möjligt. Risken för komplikationer för en äldre tik som aldrig har haft en kull är alltid större.

Ta alltid kontakt med ett avelsråd innan du väljer en hane eftersom de har stor vetskap om vilka hanar som är lämpliga för just din tik. Om man har egna förslag på hane så är det naturligtvis alltid välkommet.

Kontakta gärna andra uppfödare som kan ge värdefulla tips om vad man bör göra innan parning, om olika rutiner under dräktighet/efter valpning, valppris och liknande.

Du bör alltid skriva ett parningsavtal med hanhundsägaren för att komma överens om priset för betäckning för att förhindra eventuella missförstånd. Ett nedladdningsbart parningsavtal finns på SKK hemsida.

Använd hamiltonföreningens samt lokalklubbarnas hemsidor för att annonsera kullen. Det är även bra att lägga upp ett inlägg på Svenska Stövarklubbens facebook sida för att nå fler valpspekulater.

Ställ alltid frågor till valpspekulanter så att du får en bra bild av hur valpen kommer att få i sitt nya hem. Ta gärna också referenser.

//Avelskommitten