Tillbaka till Funktionärer

Kommittéer

Organisation och befattningsbeskrivning över de funktioner som finns i Hamiltonstövareföreningens styrelse och kommittéer för verksamhetsåret

2021-2022

Ordförande: Börje Weterlind

Börje Westerlind

•                         Leda styrelsen

•                         Sköta om de yttre kontakterna

•                         Utveckla föreningen tillsammans med övriga styrelsemedlemmar.

•                         Vara delaktig i de olika kommittéernas arbete

•                         Ansvarig utgivare av föreningen publikationer.

•                         Tillsammans med sekreteraren upprätta dagordningar.

•                         Tillsammans med sekreteraren upprätta verksamhetsberättelsen.

•                         Tillsammans med sekreteraren upprätta verksamhetsplan.

•                         Ansvara för föreningens kontakter med Svenska stövarklubben.

Kassör:

Örjan Strömberg

•                         Sköta in och utbetalningar.

•                         Föra bokföring.

•                         Göra budget

•                         Till varje styrelsemöte redovisa föreningens ekonomi.

•                         Efter varje verksamhetsår göra bokslut och ta in revisionsberättelsen.

Sekreterare:

Tobias Knutsson

•                         Handha och administrera föreningen korrespondens, digitalt och brev.

•                         Upprättar tillsammans med ordförande dagordningar för styrelsemötena

•                         Skriva protokoll och se till att det blir justerat.

•                         Skicka ut justerade protokoll senast 14 dagar efter styrelsemötet.

•                         Kallar till styrelsemöten med aktuell dagordning samt handlingar på inkommande ärenden.

•                         Göra underlag för verksamhetsberättelse.

•                         Göra underlag för kommande års verksamhetsplan.

•                         Sammanställa verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget, revisionsberättelser och verksamhetsplan inför Årsmöte.

•                         Göra Diplom inför Årsmöten.

•                         Upprätta arkiv och arkivera föreningens papper.

Arbetsutskott.

Marita Lindholm, Börje Westerlind, Lars Pettersson och Tobias Knutsson

•                         Handha föreningens akuta ärenden

•                         Att till styrelsen återkopplar och vidimera AU beslut.

Hemsida:

Sammankallande ansvarig: Anders Jansson

adjungerad Bengt Ljungberg,. 

Ansvarar för följande:

•                         Sköta klubbens webbsida samt att administrera klubbens Facebooksida.

Medlemskommittén:

Sammankallande ansvarig: Mats Gustavsson

Övriga ledamöter: samtliga styrelsemedlemmar

Ansvarar för följande:

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Upprätthålla god kontakt med SKK medlemsavdelning.

•                         Skicka ut välkomstbrev till nya medlemmar.

•                         Sköta klubben U-lista

•                         Upprätthålla aktuell medlemslista.

•                         Administrera valpköpare.

Profilprodukter, Klubbshoppen:

Sammankallande ansvarig: Kjell Ytter

Övriga ledamöter: Börje Westerlind

Ansvarar för följande:

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Beställa hem bestämt material.

•                         Ansvara för att erfordliga priser beställs och levereras till föreningens årsmöte, SM-tävlingar, raskampen mot Norge samt Qvinnokampen.

•                         Se till att materialdepåerna har material inför utställning och mässor.

•                         Komma med förslag om nya profilprodukter.

Priskommitté:

Sammankallande ansvarig: Kjell Ytter och Lars Pettersson

Övriga ledamöter

•                         Ansvara för att erfordliga priser beställs och levereras till föreningens årsmöte, SM-tävlingar, raskampen mot Norge samt Qvinnokampen.

Sponsorkommittén

Sammankallande ansvarig: Maritha Lindholm och Niclas Johansson

Övriga ledamöter: Övriga ledamöter

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Arbeta för att knyta ett antal sponsorer till föreningen.

Jaktprov och utställningskommittén:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

Övriga ledamöter: Glenn Ahlstedt och Anders Jansson

Ansvarar för följande:

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Unghundskampen och Raskampen.

•                         Ta fram datum för genomförande.

•                         Annonsera om unghundskampen och Raskampen.

•                         Annonsera Hamiltonräven.

•                         Ta emot anmälningar.

•                         Se till att resultaten kommer in för redovisning.

•                         Sammanställa prislistor.

Redaktionskommitté:

Sammankallande ansvarig: Börje Westerlind

Övriga ledamöter: Gunnar Pettersson, Lena Pettersson Maritha Lindholm, Lars Pettersson och styrelsen

Ansvarar för följande:

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Ansvara för att Hamiltonbladet produceras.

•                         Ansvara för klubbens sida i Stövaren.

•                         Upprätthålla kontakten med distriktansvariga och lokalansvariga.

•                         Se till att material kommer in till Hamiltonbladet.

Avelskommittén:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

Övriga ledamöter: Anders Jansson, Johanna Flinta, Gunnar Pettersson, Åke Green, Petra Högberg och Glenn Ahlstedt

Ansvarar för följande:

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Utveckla Hamiltonstövarens jaktliga, exteriöra, sunda och friska egenskaper.

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Utveckla samarbetet med Norska Hamiltonringen.

Unghundsgranskningskommitté:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

Övriga ledamöter: Anders Jansson, Johanna Flinta, Gunnar Pettersson, Åke Green, Petra Högberg och Glenn Ahlstedt.

Ansvarar för följande:

• Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

• Utveckla Unghundsgranskningen.

• Att i avelskommittén arbeta med dessa frågor.

Rävhundskommittén:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

Övriga ledamöter: Lars Pettersson.

Ansvarar för följande:

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Till varje manusstopp på Hamiltonstövaren ta fram material till minst en sida.

•                         Uppdatera vår hemsida med rävjakt.

•                         Utveckla arbetet med rävjakten.

Ungdomsansvariga

Ansvariga: Samtliga styrelsemedlemmar

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Arrangera eventuella ungdomsjakter med Hamiltonstövare.

•                         Samarbeta med lokalklubbarna

Mässansvariga

Ansvariga: Elmia xxx och Västgård2022 Marita Lithander. 

•                         Till varje styrelsemöte rapportera kommitténs arbete och förslag till beslut.

•                         Organisera de mässor föreningen beslutar om att deltaga på.