Tillbaka till Funktionärer

Kommittéer

Avelskommittén:

Sammankallande ansvarig. Tobias Knutsson

Övriga ledamöter: Johanna Flinta, Marita Lithander och Glenn Ahlstedt


Medlemskommittén:

Sammankallande ansvarig: Börje Westerlind

Övriga ledamöter: samtliga styrelsemedlemmar

 


Material, Klubbshopen :

Sammankallande ansvarig: Kjell Ytter

Övriga ledamöter: Börje Westerlind

Priskommittén:

Sammankallande ansvarig: Kjell Ytter


Sponsorkommittén:

Sammankallande ansvarig: Nicklas Jonsson och Niclas Johansson

 


Jaktprov och utställningskommittén:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

Övriga ledamöter: Kjell Ytter, Nicklas Jonsson

 


Redaktionskommittén:

Sammankallande ansvarig: Marita Lithander

Övriga ledamöter: Glenn Ahlstedt

 

Sponsorskommittèn:

 


Rävhundskommittén:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

 


Unghundsgranskningskommittén:

Sammankallande ansvarig: Tobias Knutsson

 


Distriktansvariga och lokalansvariga:

 

Ungdomsansvariga:

Ansvariga: samtliga styrelsemedlemmar

Mässansvariga:

Marita Lithander