Tillbaka till Funktionärer

Kommittéer

Avelskommittén:

Åke Green (avelsråd)
e-mail: ake.hamilton@telia.com
tel: 0433 12117, 070 682 2194

Karin Åström (avelsråd)
e-mail: karin.astrom62@gmail.com
tel: 070 208 6186

Johanna Flinta (avelsråd)
e-mail: johanna.flinta@hotmail.com
tel: 076-8432186

Henrik Kårén
henrik.karen@gmail.com
070-334 13 18

Göran Johansson
stovare@telia.com
070-6871546

 


Medlemskommittén:

Marita Lithander
Göran Johansson
Nicklas Jonsson
adjungerad Krister Olsson

 


Material, Klubbshopen och Priskommittén:

Emrik Öhlund
Marita Lithander
Johanna Flinta
Karin Åström
Nicklas Jonsson
Gert Flinta

 


Sponsorkommittén:

Göran Johansson
Örjan Strömberg

 


Jaktprov och utställningskommittén:

Gert Flinta
Örjan Strömberg
Emil Åberg

 


Redaktionskommittén:

Bengt Ljungberg
Johanna Flinta
Karin Åström
Göran Johansson
Adjungerad Lars Pettersson

 

Priskommitté:

Karin Åström
Nicklas Jonsson
Göran Johansson

Sponsorskommittèn:

Göran Johansson
Örjan Strömberg


Rävhundskommittén:

Håkan Andersson
Jesper Karlsson
Emil Åberg
Tore Timgren
Göran Johansson

 


Unghundsgranskningskommittén:

Karin Åström
Johanna Flinta

 


Distriktansvariga och lokalansvariga:

Gert Flinta
Bengt Ljungberg

Ungdomsansvariga:

Gert Flinta
Emil Åberg

Mässansvariga:

Karin Åström
Gert Flinta
Marita Lithander