Tillbaka till Jaktchampion

Jaktchampions – 2018

SEJCH SEJCH Jörnsmarkens Ray 
SE36808/2014
 RR SEJCH SEUCH  Östansjöns Tina SE32587/2011
Mor: Jörnsmarkens Tara S26085/2008  Mor: Östansjöns Ila S29304/20
Far: Furukollens Arrak SE 31907/2012  Far: Stenslands Tello S37736/2005
Ägare: Sven-Erik Lundberg, Ersmark  Ägare: Henrik Österdahl
 
RR SEJCH SEUCH SE44405/2010 Ulfyrens Mira  RR SEJCH SEUCH SE33606/2011 Knasbackens Bolle
Mor: RR SE CH SEUCH S29391/2000 Rosådalens Ronja  Mor: Jägardalens Goa S24011/2006
Far:NOJCH NOUCH RR SEJCH SEUCH S45203/2005 Brattåsbäckens Zeb  Far: Pripps S33301/2003.
Ägare: Göran Aronsson Tranemo  Ägare: Karl-Gustav Andersson