Tillbaka till Jaktchampion

Jaktchampions – 2009

 RR SJCH MYSLA S38102/2006 H SJCH SUCH Jim S25139/2004 H  RR SJCH Dalkällans Hejja S-27355/2003
 Mor: SJCH SUCH Axa S57275/2002 H  Mor: SJCH SUCH Sally S22635/2000  Mor: RR Dalkällans Tina S47552/99
 Far:RR SJCH Gubbalyckans Molle S27919/2000 H  Far: SJCH SUCH Dillflons Boss S47576/2000  Far: RR Pilo N17748/97
 Ägare: Per Erik Ericsson, Bjurholm  Ägare: Sven-Erik Sjölund Ilsbo  Ägare: Harry o Berit Olsson, Älvdalen
 MYSLA  Jim  Dalkällans Hejja
 RR Sjch Such Hagets Tussi S 82042/2004 H  NJCH o SJCH Ringa S20046/2005  SUCH SJCH S48760/2004 Trollmyrbergets Tessy
 Mor: RR Sjch Barksjöns Arja S 32664/2000 H  Mor: Kärrskogens Rajana S10274/2001  Mor: RR J S35889/2001 Måndagsfallets Ketti
 Far: Sjch Such Nirsans Igor S 58520/95 H  Far: Tomtebergets King S44968/96  Far: SUCH NJCH SJCH S47576/2000 Dillflons Boss
 Ägare: Kalle Engvall, Hedesunda  Ägare: Jonny Nylunda Morjärv  Ägare: Lars Olsson , Sollefteå
 Hagets Tussi  Ringa  Trollmyrbergets Tessy
 RR NordJCH UCH Hänsjöns Bizzie S48251/2006  SJCH Häggbärets Kasper-Jackson reg. 45785/99
 Mor: RR NordJCH Skånmarkens Tilda  Mor: SJCH Tassa Reg. S26110/91
 Far: RR J Melkers Zeke  Far: SJCH Kasper-Jack S42912/91
 Ägare: Mats Björn Torsby  Ägare: Sven-Gunnar Jansson, Gagnef
 Hänsjöns Bizzie  Kasper-Jackson