Tillbaka till Jaktchampion

Jaktchampions – 2012

 

SE JCH SE UCH HAGETS SPARA S52245/2009  RR SEUJCH o NOJCH Hagets Vissla S52240/2009
 SJCH Hagets Hugo S52238/2009
Mor: SE JCH SE UCH RR HAGETS TUSSI S42082/2004  Mor: RR SEDCH Hagets Tussi S42082/2004  Mor: RR SJCH SUCH Hagets Tussi S42082
 Far: SE JCH SE UCH BYGGEMARKENS DRILLO S22823/2004  Far: SEDCH Byggemarkens Drillo S22823/2004  Far: SJCH SUCH Byggemarkens Drillo S22823/2004
 Ägare: Henrik Kårén, Resele  Ägare: Marcus Sundström Ekshärad  Ägare: Magnus Brändeskär, Forsbacka
 Hagets-Spara  hagets-vissla  hagets hugo
 RR Sjch Hagets Pilla S 37073/2008  S51515/2007 H RR SJCH SUCH Göingebygdens Söka  S11390/2006H RR SEJCh SEUCh Göingebygdens Fixa
 Mor:RR Sjch Such Hagets Tussi S 42082/2004  Mor: S28579/2003 H RR SJCH SJ(räv)CH SUCH Göingebygdens Fanny  Mor: S37636/97H RR SEJCh SEUCH Göingebygdend Fia
 Far: Sjch Rotebos Kim S 28617/2000  Far: S27189/2002 RR SJCH SUCH Harlyckans Zorro  Far: S42936/97H RR SEJCh SEUCh Hyltans Klang
 Ägare: Kjell Eriksson Hargshamn  Ägare: Magnus Jönsson, Osby  Ägare: Tommy Blomqvist Ljungby
 Hagets Pilla  Göingebygdens Söka  Göingebygdens Fixa
 S51518/2007 H RR SJCH SUCH Göingebygdens Kajsa  SE JCH SE UCH Byggemarkens Tessi S22819/2004  SE JCH SE UCH Nämndemansbo Sippa S25333/2008
 Mor: S28579/2003 H RR SJCH SJ(räv)CH SUCH Göingebygdens Fanny  Mor: RR SE JCH SE UCH Tenny S38135/97  Mor: SE JCH NO JCH FIN JCH SE UCH RR Raja S22643/2000
 Far: S27189/2002 RR SJCH SUCH Harlyckans Zorro  Far: RR J Bodastigens Key S28601/2000  Far: SE JCH NO JCH SE UCH RR Faro S38139/97
 Ägare: Karl-Göran Lindgren BÅLSTA  Ägare: Magnus Carlsson Tvärredslund.  Ägare: Clara Nutti, Krokvåg
 Göingebygdens Kajsa  Byggemarkens Tessi  Nämndemansbo Sippa
 SUCH o SJCH Lex Alice S49304/2009  UJCH Dostarps Klia 49568/2008 rr  RR SUCH o SJCH JÄRVSÖBOS CARRO S 58103/2007
 Mor: NO JCH SE JCH S67546/2005 Fina  Mor: DCH Dostarps Ebba 46549/99H rr  Mor: RR SJCH SUCH Magda S31859/2002
 Far: SJCH S41649/2003 Finntjärns Sebb  Far: DCH Åhlstigens Cewe 45972/99H rr  Far: RR SJCH SUCH Mörråshagens Ajjo S28573/2002
 Ägare: Lars O Thörnqvist  Ägare: Göran Fastèn, Åhlstigens Kennel Insjön  Ägare: Germund Freimuth
 Lex Alice  Dostarps Klia  JÄRVSÖBOS CARRO
 RR Sjch Lassebos Joker S-48456/2006H
 Mor: RR Such Sjch Lassebos Diva S29252/99H
 Far: Such Sjch Krutov S-38590/2000H
 Ägare: Gunnar Stoor, Smårödningen
 lassebos joker