Föreningens rasmästerskap

RASMÄSTERSKAP

Villkor för deltagande: Hamiltonstövaren skall ha fyllt 15 mån den dagen som provet genomförs
Hundägaren skall vara medlem i Svenska Stövarklubben och i Svenska Hamiltonstövareföreningen.

Syfte: Att få mer vetskap om våra hundar, att få fram nya avelsdjur, att få fler Hamilton att starta på
prov och att få fler medlemmar till Stövarklubben och Hamiltonföreningen.
Provdagar: Beslutas av styrelsen i god tid innan kampens genomförande.
Provets genomförande: Vanligt öppenklassprov på hare eller räv på bestämd vecka.

Rangordning:
Pris ökl hare, egenskapspoäng, ålder (yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.
Pris ökl räv, egenskapspoäng, ålder (yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.