Hamiltonräven

HAMILTONRÄVEN
Hamiltonräven går som SR-prov

Villkor för deltagande: Hamiltonstövaren skall ha fyllt 15 mån den dagen som provet genomförs. Hundägaren skall vara medlem i Svenska Stövarklubben och i Svenska Hamiltonstövareföreningen.

Syfte: Att få mer vetskap om våra hundar, att få fram nya avelsdjur, att få fler Hamilton att starta på
prov och att få fler medlemmar till Stövarklubben och Hamiltonföreningen.

Provdagar: Beslutas av styrelsen i god tid innan kampens genomförande.
Provets genomförande: Vanligt SR-Prov på bestämd vecka.

Rangordning:
Pris SR räv, egenskapspoäng, ålder (yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.