Hamiltonräven

HAMILTONRÄVEN
Hamiltonräven går som SR-prov

Villkor för deltagande: Hamiltonstövaren skall ha fyllt 15 mån den dagen som provet genomförs. Hundägaren skall vara medlem i Svenska Stövarklubben och i Svenska Hamiltonstövareföreningen.

Syfte: Att få mer vetskap om våra hundar, att få fram nya avelsdjur, att få fler Hamilton att starta på
prov och att få fler medlemmar till Stövarklubben och Hamiltonföreningen.

Provdagar: 1 september – 28 februari.

Provets genomförande: Precis som till ett vanligt öppenklassprov. Anmälan till din lokalklubb, samt till Hamiltonstövarföreningen senast dagen före provstarten. Efter din klubbs kollegie meddela provresultat på hemsidan.

Rangordning:
Pris SR räv, egenskapspoäng, ålder (yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.

Anmälan

Vid frågor kontakta Glenn Ahlsdedt
mail: glennahlstedt@gmail.com
Tel: 0730395917