Tillbaka till Avel

Tikar som ska paras

Här kommer tikägare som har pratat med avelsrådet om godkända parningar att presenteras.
Så att valpintressenter tidigt kan se vilka tikar som kommer att paras. Tikarna kommer ligga på sidan
tills tikägaren sätter in en annons på hemsidan.

Följande tikar planeras att paras

SE20144/2017 Dostarps Orissa

SE33683/2018 Rosådalens Svea

SE29838/2017 Trollmaxens Anni

SE31158/2017 Rålundens Keya