Tillbaka till Avel

Tikar som ska paras

Här kommer tikägare som har pratat med avelsrådet om godkända parningar att presenteras.
Så att valpintressenter tidigt kan se vilka tikar som kommer att paras.

Följande tikar planeras att paras

SE20144/2017 Dostarps Orissa

SE33683/2018 Rosådalens Svea

SE29838/2017 Trollmaxens Anni

SE31158/2017 Rålundens Keya

SE46372/2014 Bomarkens Elsa

SE45333/2019 Nordsetåsens Sissel

SE30433/2017 Buspers Gårdens Stina

SE43488/2019 Bärimilla Lea

SE40226/2016 Knasbackens Essi

SE18274/2016 Krokbuans Essi

SE40622/2015 Ekmarkens Agnes

SE41919/2018 Lejonklippans Har-Vinna

SE47734/2019 Björnekes Lilly

SE35517/2019 Dostarps Ranja
SE39891/2018 Åhlstigens Twitter
SE17206/2016 Libäckens Bezzy