Tillbaka till Mästerskap

Unghundskampen

Villkor för deltagande: Hamiltonstövaren får ej ha fyllt 4 år den dagen som provet genomförs. Hundägaren skall vara medlem i Svenska stövarklubben.

Syfte: Att få mer vetskap om våra hundar, att få fram nya avelsdjur, att få fler Hamilton att starta på prov och att få fler medlemmar till Stövarklubben och Hamiltonföreningen.

Provdagar: Beslutas av styrelsen i god tid innan kampens genomförande.

Provets genomförande: Vanligt öppenklassprov hare eller räv på bestämd dag.  Behöver du hjälp med domare eller provruta, ta kontakt med kontaktpersonen i ditt område eller uppfödaren till din hund.

Rangordning: Pris ökl, egenskapspoäng, ålder(yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.

Anmälan: Precis som till ett vanligt öppenklassprov till din lokalklubb, samt till undertecknad om att du deltar i tävlingen senast dagen före provdagen. Skicka en kopia på jaktprovsprotokollet (det med drevrepriser) och skicka det till mailadress fmx_emil@hotmail.com eller per brev Emil Åberg Grönsinka 10 77468 Horndal” senast 3 dagar efter kollegiet. Det är viktigt att ni som hundägare skyndar på kollegiebeslutet och ser till att det kommer in till undertecknad. Vi kan inte kora någon vinnare förrän alla prov gått igenom ett kollegium. Särskilt välkommen till er som har hundar som ännu inte startat på jaktprov.

Priser: Delas ut till de 3 bästa hundarna samt diplom till uppfödarna. Presenteras på årsmötet! Samtliga startande deltar i en utlottning av en Garmin pejl. Pejlen utlottas på årsmötet.

Till er som är uppfödare, passa på att göra en ansträngning att få ut era avkommor på kampen. Perfekt tillfälle att avdramatisera det här med jaktprov. Gör detta till en rolig grej. Ju fler startande desto bättre är det. Alla har chansen att vinna pris.

Med vänlig hälsning
Avelskommitten i Svenska Hamiltonföreningen